O, колко чудна благодат – група за хваление към ЦАСД “Благодат”

114 views

“Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога.“

Ефесяни 2:8

Още от тази поредица: