Предавания: Произход – сезон 3: Царете до плена

Предлагаме ви да продължите своето пътуване назад в миналото, за да се срещнете с известни библейски герои и да си припомните важни моменти от живота им. Така по-лесно може да разберете своето духовно наследство и да изследвате връзките между миналото, настоящето и бъдещето.