Предавания: Произход: От Петдесетница до Патмос

След възнесението на Исус ранната християнска църква преминава през удивителен, вълнуващ и труден период, изпълнен с чудеса; разпространяването на Евангелието преодолява нови граници. Този период започва с експлозивната мощна изява на Светия Дух на Петдесетница и след това ни отвежда до места, където се проповядва благовестието – до Антиохия в съвременна Турция, Филипи, Берия, Коринт и Атина в Гърция. Виждаме пробива на църквата в нови територии, на трудни и недостъпни места. Виждаме Петър в края на живота му в Рим и Йоан като заточеник на остров Патмос. Всичко това ни напомня, че времето ни на тази земя отлита и трябва да направим всичко по силите си да разнесем евангелието навсякъде, където можем. Дано тези истории за ранната църква ви вдъхновят и живеете за Бог днес и до деня на скорошното Му завръщане!

Покажи още