Предавания: Триединството в Библията и историята

В поредицата „Триединството в Библията и историята“ пастор Венцислав Панайотов прави задълбочен анализ на поставената тематика. Той тълкува ключови библейски текстове, както и философски предпоставки, повлияли върху съвременните виждания за Божието естество. Ако проследите поредицата ще се върнете назад в историята и ще имате възможност да изградите своята информирана позиция. Hope Channel Bulgaria ви предлага едно вълнуващо пътуване из интересната библейска материя , за да обогатите познанията си за християнството и да бъдете мотивирани за по-добър живот!

Триединството в Библията и историята – интервю с пастор Венцислав Панайотов

В поредицата „Триединството в Библията и историята“ пастор Венцислав Панайотов направи в 6 теми задълбочен анализ на поставената тематика. Естествено най-интересното оставихме…

Триединството в ранната история на ЦАСД – пастор Венцислав Панайотов

В последната шеста тема от поредицата “Триединството в Библията и историята” ще надникнем в ранната история на Църквата на адвентистите от седмия…