Предавания: Код: Предсказано – София

„Код: Предсказано!“ е част от поредица семинари, които през последните 20 години добиха огромна популярност в Австралия, САЩ, Европа, Русия, Украйна и други страни. Изнасяните теми свързани с изследвания на древните пророчества, библейската археология и световната история привличат повече от три милиона слушатели.

Изследвайки миналото и неговите тайни, слушателите ще могат, чрез изучаване на древните библейски пророчества, да получат представа по редица въпроси свързани със смисъла на живота и на човешкото съществуване. Специален фокус се поставя върху темите за страданието, бъдещето и надеждата.

Покажи още