Aнсамбъл “The Voice of Hope” – Чудесна милост

Щедър и милостив е Господ,
дълготърпелив и многомилостив;

Колкото високо стои небето над земята,
толкова е голямо милосърдието Му към онези,

които благоговеят пред Него.“  Пслами 103:8,11


Още от тази поредица: