Aнсамбъл “The Voice of Hope” – Чудесна милост

22 views

Щедър и милостив е Господ,
дълготърпелив и многомилостив;

Колкото високо стои небето над земята,
толкова е голямо милосърдието Му към онези,

които благоговеят пред Него.mp4“  Пслами 103:8,11


Още от тази поредица: