Aнсамбъл “The Voice of Hope” – Чудесна милост

30 views

„Щедър и милостив е Господ,
дълготърпелив и многомилостив;
Колкото високо стои небето над земята,
толкова е голямо милосърдието Му към онези,
които благоговеят пред Него.“

Пслами 103:8,11

Още от тази поредица: