5. Следи от други светове

136 views

Още във времето на древните египтяни хората са наблюдавали светещи обекти в небесния простор.mp4mp4 Свидетелствата минават през времето и стигат и до наши дни.

Съществуват ли други цивилизации, желаещи да се свържат с нас? Това ангели ли са или същества с много по-гениален ум от нашия? Какво казва науката за тях? А има ли книгата на книгите – Библията отговор на тези въпроси?

Останете с предаването на Hope Channel Bulgaria – „Небесни послания, вяра и факти“, където отново наш събеседник ще бъде пастор Цанко Митев, а темата е повече от вълнуваща.


Още от тази поредица: