4. Триединният Бог

128 views

Днес ще поговорим върху една тема, която е предизвиквала кървави спорове и разединение в християнския свят – Божието Триединство.

Защо Бог заповядва: Да нямаш други богове, освен Мен? Защо четем записано в Библията: Твоят Бог е само Един? Възможно ли е една личност да има три лица или три личности да бъдат обединени в едно цяло?

Останете с предаването на Hope Channel Bulgaria – “Небесни послания, вяра и факти“, където ще потърсим отговорите на тези въпроси с пастор Цанко Митев.


Още от тази поредица: