Чисто нов край

Чисто нов край Всеки умира, но не всеки има смелостта да живее! Много хора съжаляват в края на живота си, че не…