26. Църквата на последното време

Какво представлява църквата на последното време? Каква последна вест има тя да ни представи? По какъв начин се предава тя? Отговорите на…