2. Недокоснато от времето

115 views

Една необикновена книга, имаща силата да променя сърца и умове. Една книга, недокосната от времето, представляваща съвкупност от 66 книги- писана векове наред, следвайки една и съща линия, а нейни автори са повече от 45 души- от скромния овчар до министъра в царството… Библията!

Какъв е нейният произход? Имат ли изпълнение пророчествата записани в нея и можем ли да видим доказателства за това и днес? Коя е основната линия, по която се движат авторите и има ли синхрон помежду им?

Тези и още много въпроси ще обсъдим в предаването на Hope Channel Bulgaria – „Небесни послания, вяра и факти“.


Още от тази поредица: