Голгота – жертвата на Исус за света – епизод 19

На отдалечения хълм Голгота имаше стар груб кръст, символ на страданието и позора. Исус бе осъден да умре чрез разпятие точно там. На Голгота Той бе съборен най-ниско, но и точно там бе най-високият връх в историята на всемира, който донесе надежда на всички хора.


Още от тази поредица: