12. Възкресението

132 views

Тайна ли е за нас Христовата смърт? Какво знаем за Неговото възкресение? Възможно ли е Даващия живот да умре? Какво се е случило с Христос във времето, в което е бил в гроба?

Интересни въпроси, нали? До днес има спор за това, какво се случва след смъртта, а Библията ясно ни говори по тази тема. Но за да научите повече, останете с нас и предаването на Hope Channel Bulgaria – „Небесни послания, вяра и факти“.


Още от тази поредица: