10. Спасение за загиващите

100 views

Могат ли глухите да започнат да чуват? Или слепите да прогледнат? Могат ли да паднат веригите на онези, които са били здраво хванати с тях?

Често ние сме като тези хора, които не виждат, не чуват и сякаш са оковани с тежки окови… И спасение в края на тунела може би не виждаме. Но има Един, за Когото няма нищо невъзможно и днешната ни тема е посветена на Него – Христос.

Бъдете отново с нас и предаването на Hope Channel Bulgaria – “Небесни послания, вяра и факти“.


Още от тази поредица: