1. Корените на вярата

188 views

Защо сме тук? Откъде сме? Накъде сме тръгнали? Какво ще остане след нас? Това са само част от въпросите, на които ще търсим отговор.mp4mp4 Живеем в технически напреднал свят, където науката има своята главна роля.mp4mp4 Има ли място в съвременното модерно общество за вяра, предсказания и религия?

Отговорите ще откриете, ако останете заедно с нас и предаването на Hope Channel Bulgaria – „Небесни послания, вяра и факти“


Още от тази поредица: