Щастие – епизод 2

Мечти… всеки ги има, но някои остават само с тях, докато други работят в тази посока. За какво си мечтаете? Какви мерки…