Формализъм

391 views

Да си християнин е титла, която носим с гордост.mp4 Има ли опасност обаче с поведението си да пречим на хората около нас да открият пътя към Христос? С клипа „Формализъм“ Hope Channel ще се опита да ни припомни, че вярата е подарък и привилегия за всеки.mp4 Гледайте колко актуално ще прозвучат познатите думи от Ефесяни 2:8 „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами нас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой.mp4“


Още от тази поредица: