Убиването с камъни на Стефан – епизод 2

В ранните дни на църквата има някои предизвикателства, които бързо се разрешават с избирането на дякони за служба. Тази позиция в църковната структура се ползва и до днес и все още е жизненоважна за здравословния църковен живот. Един от избраните дякони на първата църква се казва Стефан. Той става и първият мъченик на християнската църква. Неговата ранна и злощастна смърт, описана в Деяния 7 глава са едно мощно свидетелство за смелост.


Още от тази поредица: