Убиването с камъни на Стефан – епизод 2

129 views

В ранните дни на църквата има някои предизвикателства, които бързо се разрешават с избирането на дякони за служба.mp4 Тази позиция в църковната структура се ползва и до днес и все още е жизненоважна за здравословния църковен живот.mp4 Един от избраните дякони на първата църква се казва Стефан.mp4 Той става и първият мъченик на християнската църква.mp4 Неговата ранна и злощастна смърт, описана в Деяния 7 глава са едно мощно свидетелство за смелост.mp4


Още от тази поредица: