Трябва ли да възприемаме Библията буквално

98 views

Библията е най-печатаната и най-разпространената книга в света. Тя е  пълна с поезия и притчи, със закони и заповеди. Някои  от текстовете в нея се четат лесно и са напълно ясни и разбираеми, а други пасажи са объркващи за читателя.

Библейските изследователи ще ни обяснят кога трябва да възприемаме Библията буквално и как да я тълкуваме.


Още от тази поредица: