Трябва ли да възприемаме Библията буквално

Библията е най-печатаната и най-разпространената книга в света.mp4 Тя е  пълна с поезия и притчи, със закони и заповеди.mp4 Някои  от текстовете в нея се четат лесно и са напълно ясни и разбираеми, а други пасажи са объркващи за читателя.mp4

Библейските изследователи ще ни обяснят кога трябва да възприемаме Библията буквално и как да я тълкуваме.mp4


Още от тази поредица: