Триединството в Библията и историята – интервю с пастор Венцислав Панайотов

В поредицата „Триединството в Библията и историята“ пастор Венцислав Панайотов направи в 6 теми задълбочен анализ на поставената тематика .mp4 Естествено най-интересното оставихме за финала.mp4 Пред нашите камери в откровено интервю говорителят разглежда някои въпроси, свързани с различните концепции за Бог, които са в обръщение днес.mp4 Той тълкува ключови библейски текстове, както и философски предпоставки, повлияли върху съвременните виждания за Божието естество.mp4

Hope Channel Bulgaria ви предлага едно вълнуващо пътуване из интересната библейска материя , за да обогатите познанията си за християнството и да бъдете мотивирани за по-добър живот!


Още от тази поредица: