Той възкръсна – епизод 20

59 views

Онова, което отличава Исус от всяко друго божество или претендент за божественост, е фактът, че Неговата гробница е празна и тялото Му не е открито в нито един гроб по света.mp4 Исус възкръсна от мъртвите чрез чудо.mp4 Смъртта не можа да Го задържи и камъкът се претърколи.mp4 Днес ние смятаме за чест да посетим тази гробница, където Той лежа за малко, и мислите ни да се върнат към събитието, причинило такова объркване в онзи момент.mp4 А ние гледаме към него с такава радост, надежда и въодушевление.mp4


Още от тази поредица: