Той възкръсна – епизод 20

Онова, което отличава Исус от всяко друго божество или претендент за божественост, е фактът, че Неговата гробница е празна и тялото Му не е открито в нито един гроб по света. Исус възкръсна от мъртвите чрез чудо. Смъртта не можа да Го задържи и камъкът се претърколи. Днес ние смятаме за чест да посетим тази гробница, където Той лежа за малко, и мислите ни да се върнат към събитието, причинило такова объркване в онзи момент. А ние гледаме към него с такава радост, надежда и въодушевление.


Още от тази поредица: