С любов е различно

81 views

Питали ли сте се защо е създаден този празник – Свети Валентин? Зад него не стои нито историческо събитие, нито световно явление. Защо ако любовта е нещо, кеото се случва естествено, има един специален ден, който е посветен на нея? Може би това е просто още една възможност чрез думи или действия да кажем на другия “Благодаря ти!”, “Ценя те!”, “Обичам те!”.

Hope Channel Bulgaria ви кани да използвате този повод и да направите нещо изключително мило за ваш любим човек. Отпразнувайте деня на любовта като давате, защото всъщност точно в това се изразява самата любов. И ако искате да обичате все повече и повече, се запознайте с Този, Който живее, за да обича. Чрез красивия залез, нежното цвете, лекия ветрец, чрез милия жест на наш близък, чрез Своята жертва Бог ни нашепва всеки ден “Любовта ми към теб е вечна, безкрайна и безусловна! Ела при Мен и ще те науча да обичаш, така както обичам аз!”


Още от тази поредица: