3. Стремете се първо да разберете

Кое е онова, което всеки от нас най-силно желае да получава от другите? РАЗБИРАНЕ!

Всички виждаме света по различен начин.mp4 Склонни сме да вярваме, че нашето мнение и нашият начин са правилни, а другият винаги греши.mp4 Желаем да бъдем разбрани на всяка цена, но трудно се ангажираме да разберем партньора си.mp4 Това продължава докато установим, че разбирателството, доверието и уважението във връзката ни са компрометирани.mp4

В своята трета тема “Стреми се първо да разбереш!“ сем.mp4 Оливър противопоставя двата модела семейни отношения: егоцентричния на библейския.mp4 Гледайте с Hope Channel Bulgaria семинара „Силни семейства“ и научете как успешно да превключите от режима си “Искам да бъда разбран“ на Божия режим “Искам първо да разбера теб”.mp4


Още от тази поредица: