3. Стремете се първо да разберете

Кое е онова, което всеки от нас най-силно желае да получава от другите? РАЗБИРАНЕ!

Всички виждаме света по различен начин. Склонни сме да вярваме, че нашето мнение и нашият начин са правилни, а другият винаги греши. Желаем да бъдем разбрани на всяка цена, но трудно се ангажираме да разберем партньора си. Това продължава докато установим, че разбирателството, доверието и уважението във връзката ни са компрометирани.

В своята трета тема “Стреми се първо да разбереш!“ сем. Оливър противопоставя двата модела семейни отношения: егоцентричния на библейския. Гледайте с Hope Channel Bulgaria семинара „Силни семейства“ и научете как успешно да превключите от режима си “Искам да бъда разбран“ на Божия режим “Искам първо да разбера теб”.


Още от тази поредица: