6. Синергия във взаимоотношенията

Синергия във взаимоотношенията

Смятаме ли се за прави по подразбиране във всеки семеен спор? Даваме ли щедро предпочитание на личните си нужди и интереси? Съсредоточаваме ли се преднамерено в различията си? Е, тогава защо се чудим, че семейната хармония си остава дълго бленуван мираж, а постигането на общите цели е невъзможна кауза? Как да постигнем онова хармонично сътрудничество във взаимоотношенията, което ще укрепи брака ни?

Темата “Синергия във взаимоотношенията“ поставя на фокус този въпрос. Oпитните ментори сем. Оливър предлагат успешен екшън план за сътрудничество в нашите взаимоотношения. План, чрез който се раждат конструктивни решения за успешно комбиниране идеите и на двете страни. Ако желаете да разберете как да сътворите среда, в която всеки от партньорите да се чувства зачетен и ценен, то проследете и шеста тема от поредицата „Силни семейства“ по Hope Channel Bulgaria.


Още от тази поредица: