Семейството – общност или група от индивиди

356 views

Семейството – общност или група от индивиди

Най-малката клетка на обществото е семейството.mp4 То е важно, защото в семейния кръг децата научават (или не) как да бъдат част от други по-големи общности – училище, църква, приятели, професионална среда, народ и др.mp4

Семейството ни сплотено ли е, или индивидуализмът мотивира всеки от нас да намери спокойствие в усамотението? Има ли нещо, което да е интересно на всички и около което да се обединят всички? Кой ще поеме ролята на обединител? Само за себе си ли мислим, или с готовност посрещаме и нуждите на другите? Как да възпитаме у децата си чувство на принадлежност към обществото? Можем ли заедно да направим нещо полезно за хората извън семейния ни кръг?

За да бъде семейството единно, всички (особено родителите) трябва да полагат целенасочени усилия.mp4 Работата заедно прави от членовете на семейството екип, общност и в резултат на това се подобрява атмосферата в дома.mp4

Не пропускайте да гледате и последния епизод от поредицата на Hope Channel Bulgaria, Радио 3:16 и Пин медия – „Огледало за родители“.mp4 В него експертът по детско водителство Надежда Михайлова отново ще сподели своя професионален опит.mp4


Още от тази поредица: