Седемте църкви | Въведение – епизод 1

57 views

Вестите към седемте църкви от книгата Откровение са вечни, приложими още от I век сл.Хр. и то за всички поколения в църквата от тогава насетне. Съветът, даден в тези две глави на Откровението, е достатъчно обширен, за да покрие всеки вид църква и всяка духовна опитност, през която преминаваме. Присъединете се към нас, когато преоткриваме седемте църкви…


Още от тази поредица: