Триединството в ранната история на ЦАСД – пастор Венцислав Панайотов

В последната шеста тема от поредицата “Триединството в Библията и историята” ще надникнем в ранната история на Църквата на адвентистите от седмия ден.mp4 Колко важна е била темата за Триединството за първите адвентисти? Как са гледали те на това християнско учение и кога то е станало част от вярванията на църквата? Каква е позицията на Елън Уайт, като един от основателите на църквата, по въпроса за Бог и Неговото естество? На всички тези и редица други въпроси ще потърсим отговор в историческите източници от периода на втората половина на 19 век и началото на 20 век.mp4

Каним ви заедно с Hope Channel да се върнем назад във времето и да установим историческите факти около темата за Триединството сред ранните адвентисти от седмия ден!


Още от тази поредица: