Пътуването към Емаус – епизод 21

По прашния път за Емаус, само на 13 километра от Ерусалим, Исус вървеше заедно с двама ученици и споделяше с тях изпълнена с надежда вест. Те Го бяха видели на кръста и сега бяха съкрушени; Той се опита да коригира погрешните им представи. Но те бяха така погълнати от собствените си чуства, че не разпознаха Този, Който вървеше с тях, докато Той не благослови храната на масата и те видяха белезите по ръцете Му. Тези двама ученици представляват онези от нас, които вървят по житейския път, и когато животът не тече според техните планове, не спират да задават въпроси.


Още от тази поредица: