По света или у нас – ТРЕЙЛЪР

По света или у нас – ТРЕЙЛЪР

„Икономическото положение в България“ и търсенето на „по-добър живот“ са двете основни причини за емиграция в чужбина.mp4 Какво тласка Аглика и Цветан Динкови да емигрират и защо през това време и трите им деца са родени в България?

Студени ли са исландците и как приемат новодошлите? Сем.mp4 Динкови ни пренася на другия край на Европа!


Още от тази поредица: