Петдесетница – епизод 1

Църквата в Новия завет започна с огъня на Петдесетница, горящ в живота на ранните християни. Вярващите бяха изпълнени със Светия Дух и евангелието бързо се разпространи в целия известен тогава свят. Тази сила е нещо, за което ние също трябва да се молим днес, докато очакваме идването на Исус.


Още от тази поредица: