Не робувам на страха – група за хваление към ЦАСД “Благодат”

154 views

„Господ е сила моя и щит мой;
на Него уповава сърцето ми и Той ми помогна;
затова се развесели сърцето ми
и с песните си ще Го възхваля.mp4“

Псалми 28:7

Още от тази поредица: