Нека преоткрия Теб – група за хваление към ЦАСД “Благодат”

„Господ е моя сила и моя песен;
Той стана спасител за мене.“ 

Псалми 118:14

Още от тази поредица: