Мария, знаеш ли – група за хваление към ЦАСД “Благодат”

102 views

„И ангелът й каза: Не бой се, Мария, защото си придобила Божието благоволение. И ето, ще заченеш в утробата си и ще родиш Син, Когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще бъде наречен Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давид.“

Лука 1:30-33

Още от тази поредица: