Любов непрестанна – група за хваление към ЦАСД “Благодат”

„Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него.“

1 Йоан. 4:16

Още от тази поредица: