Личността на Святия Дух – пастор Венцислав Панайотов

Светият Дух е най-загадъчната личност в Божеството.mp4 Много спорове са водени и продължават да бъдат водени за естеството на Светия Дух.mp4 Дали Той е личност или е просто сила? Бог ли е, равен на Отец и Исус Христос, или с израза “Свети Дух” се описва макар и по един по-различен начин Божието същество и Неговите действия в нашия свят.mp4

Това са част от въпросите, на които ще търсим отговори в настоящата четвърта тема от поредицата “Триединството в Библията и историята”.mp4

Каним ви да се потопите с Hope Channel в дълбините на Свещеното писание и в необятната тема за Божието естество!


Още от тази поредица: