Лазар: Възкръснал от мъртвите – епизод 14

Лазар е един от малкото хора, които имат привилегията да умрат два пъти! Исус извърши едно от своите най-големи и най-противоречиви чудеса към края на служението си – възкресението на Лазар от мъртвите. След като приятелят Му беше мъртъв от четири дни, Исус се появи във Витания и го повика от гроба. С това събитие Той показа на учениците си, че наистина е Син Божий, и като Бог единствен има власт над живота и смъртта.


Още от тази поредица: