Какво мислите, че означава наистина да разбираш Библията

Какво мислите, че означава наистина да разбираш Библията

Възможно ли е да разберем истински Библията? Не е ли тя една книга, която обикновеният човек не може лесно да чете? Hope Channel Bulgaria ви предлага да се запознаете с гледната точка на адвентните теолози.mp4 Вижте какво според тях означава да се разбира тази книга.mp4


Още от тази поредица: