Исус реабелитира Петър в Галилея – епизод 22

Галилейското езеро беше много специално място за Исус. Там Той извърши някои от най-великите Си чудеса, там прекара по-голямата част от живота и служенето Си. Точно тук призова

седем от учениците да Го следват и точно тук избра да възстанови Петър, след като той публично се отрече от Него. Исус му говори нежно и категорично, насърчи го и го увеща да Го обича, и да служи на всички около себе си. Това, което Той направи с Петър тогава, показва какво ще направи и за нас, ако се отдалечим от Него.


Още от тази поредица: