Исус реабелитира Петър в Галилея – епизод 22

43 views

Галилейското езеро беше много специално място за Исус.mp4 Там Той извърши някои от най-великите Си чудеса, там прекара по-голямата част от живота и служенето Си.mp4 Точно тук призова

седем от учениците да Го следват и точно тук избра да възстанови Петър, след като той публично се отрече от Него.mp4 Исус му говори нежно и категорично, насърчи го и го увеща да Го обича, и да служи на всички около себе си.mp4 Това, което Той направи с Петър тогава, показва какво ще направи и за нас, ако се отдалечим от Него.mp4


Още от тази поредица: