Исус Навин и Халев: 12 съгледвачи и 40 години в пустинята – епизод 7

Израелтяните продължават пътуването си, което ги изправя пред различни предизвикателства. Бог ги завежда до Кадис-Варни и Мойсей изпраща 12 шпиони да разгледат земята. Двама от тях – Исус и Халев – докладват, че мястото е идеално за техния нов дом. Народът обаче не им вярва. „Толкова близо, но толкова далеч“ – обичаен израз днес, който се отнася за съдбовното пътуване на израилтяните от Египет до Ханаан. Пътуване, което отнема по-малко от 2 седмици, а се проточва 40 години!


Още от тази поредица: