Исус Навин: Битката при Ерихон – епизод 10

Първият град отвъд Йордан e Ерихон. Историята за неговото чудотворно поражение може да се припише единствено на Божията намеса. Преди да пресекат реката, Моисей полага ръцете си върху Исус Навин и го посочва за новия водач на израилтяните. Според стандартите на своето време Ерихон е страховит град. Но Бог премахва всички препятствия, когато народът разчита на Неговата сила.

Гледайте всичко това в следващия епизод на поредицата „Произход“ по Hope Channel Bulgaria.


Още от тази поредица: