Импулс за добро

59 views

Какъв е първият ви импулс тогава, когато някой ви нагруби? Сигурно да отвърнете със същото. Не всички импулси в нас са за добро, някои от тях разбираемо. Имаме добри и лоши дни. Но има Един, за Когото денят не е от значение. Той познава само импулса на доброто и то независимо от това каква цена ще плати за своя сметка.

Hope Channel Bulgaria ви кани да се обърнете към най-добрия Учител. Ако искате да се научите как във всеки един момент импулсите във вас да създават красота около вас, не пропускайте поредния епизод от поредицата “Зареди се“.


Още от тази поредица: