Знамения на времето: Матей 24

48 views

Днес туристите, които посещават Израел, спират на Елеонската планина, защото гледката към Йерусалим е зашеметяваща.mp4 На преден план се откроява старият еврейски храм, стоящ величествено отрян от слънцето.mp4 Точно на това място преди хиляди години застава и Исус, поглежда надолу към града и предупреждава учениците си за унищожаването на Йерусалим и наближаването на края на света.mp4 Знаците и за двете събития са сходни, въпреки че са разделени от 2000 години световна история.mp4 За нас днес особено актуално е предупреждението отправено тогава: „Внимавайте да не ви излъже човек“.mp4


Още от тази поредица: