Елементи на семейното богослужение – тема 2

Какво прави едно събитие интересно? Вероятно има много отговори, но със сигурност един от тях е разнообразието. Семейното богослужение като всяко друго се състои от различни елементи, така че хем да е максимално полезно за всеки участник, хем да е интересно. 

Hope Channel Bulgaria ви кани да разберете кои са някои от рактичните начини, по които можем да включваме децата, така че сами да откриват колко прекрасен е Бог и на по-късен етап да изберат да Го последват от все сърце.


Още от тази поредица: