Едно с Божията цел – пастор Павел Гоя

Едно с Божията цел

Често вместо да търсим Божия план ние търсим Божието благословение. Интересуваме се повече от нашите планове, не от Неговите. Молим се повече за помощ от Него, а не Той да ни използва. Поставяме по-големият акцент върху себе си, а не върху Божията воля.

Какво може да се случи с твоя живот, ако поканиш Бог да е част от него?

Пастор Павел Гоя е видял много чудеса в живота си и от опит ще ни покаже какво означава да подредиш правилно приоритетите си. Hope Channel България ви предлага да видите поредната му вдъхновяваща проповед „Едно с Божията цел“.


Още от тази поредица: