Една жива църква – пастор Петко Бонев

Библията ни казва, че църквата трябва да бъде едно семейство, сравнена е и с тяло, което има различни части, изпълняващи различни функции, но всяка част е с изключително важна роля. Статистиките обаче сочат, че много млади хора напускат църквата. Като едни от основните причини посочват лицемерие, конфликти или липса на среда. Мечтаеш ли си за една по-добра църква, в която всички да бъдат включени, да се чувстват наистина у дома си и да бъдат приети?

Hope Channel Bulgaria те кани да отделиш няколко минутки, за да разбереш какво прави една църква жива и пълноценна. Ако искаш църквата ти да се промени, може би е време ти самият да се промениш и да поемеш инициативата.

Проведи онзи неудобен, но неотложен разговор, прости на съгрешилия, заговори новодошлия. Нека в теб да се почувства приет, такъв, какъвто е, и да получи семейство! Не са нужни красиви програми, а по-скоро красиви сърца!


Още от тази поредица: