Доверявам се на Теб – група за хваление към ЦАСД “Благодат”

88 views

„Бог е нам прибежище и сила,
винаги готова помощ в скърби.“

Псалом 46:1

Още от тази поредица: