Добрият самарянин – епизод 15

Историята на добрия самарянин все още се използва като аналогия, мотивация и вдъхновение в различни общества, култури и религии. Тази притча повдига важния въпрос: Кой е нашият ближен? На кого да помогнем? За кого да внимаваме?

Днес живеем в свят, пълен с неравенство, разделение и несправедливост, затова често трябва да се питаме: Кой е моят ближен?


Още от тази поредица: