Господ Исус Христос – пастор Венцислав Панайотов

Господ Исус Христос

Векове на ред богослови, философи и хора от различни обществени прослойки са се вълнували от въпроса за Исус Христос.mp4 Кой е той и защо Библията му отделя толкова внимание на своите страници.mp4

Във втората тема от поредицата на Hope Channel “Триединството в Библията и историята” внимателно ще проучим текстовете от Свещеното писание, които ни дават основание да приемем, че Исус Христос е Господ.mp4 Ще установим, че този факт е от изключителна важност и за християнското учение за Триединството.mp4

Гледайте Hope Channel Bulgaria, за да получите по-дълбоки и аргументирани познания за личността на Исус Христос и връзката и в Триединния Бог!


Още от тази поредица: