В огъня е още някой – група за хваление към ЦАСД “Благодат”

77 views

“Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките, те не ще те потопят; Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опали. Защото Аз съм Иеова твоят Бог, Светият Израилев, твоят Спасител.”

Исая 43:2.3

Още от тази поредица: