В огъня е още някой – група за хваление към ЦАСД “Благодат”

58 views

“Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките, те не ще те потопят; Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опали.mp4mp4 Защото Аз съм Иеова твоят Бог, Светият Израилев, твоят Спасител.mp4mp4.mp4mp4.mp4mp4”

Исая 43:2.mp4mp43


Още от тази поредица: