Вселената ликува – група за хваление към ЦАСД “Благодат”

85 views

Алилуя! Хвалете Бога в светилището Му,
хвалете Го в небесния простор, дело на силата Му.
Хвалете Го за великите Му дела,
хвалете Го според голямото Му величие.
Хвалете Го с тръбен глас,
хвалете Го с псалтир и арфа.
Хвалете Го с тъпанче и хора̀,
хвалете Го със струнни инструменти и със свирки.
Хвалете Го с високозвучни кимвали,
хвалете Го с възклицателни кимвали.
Всичко, което диша, нека хвали Господа:
Хвалете Господа!

Псалми 150

Още от тази поредица: